Meny


Kontaktinfo
FOS
Postboks 40
N-5559 Sveio
Tlf: +4753748091
Mob: +4792093681
Fax: +4753748001 
  email FOS
bjorn.tore.enerstvedt
@sveio.kommune.no


Org.nr. 864 967 272
Kontonr. 32400887550

Arkiv

Her vil koma dokument/filer/presentasjonar m.m. som ikkje er heilt dagsaktuelle lenger. (Nyaste stort sett øverst:)

****************************************************

Kursdag 1.2.2013:

Innføring i VFL - Assessment for learning - Gordon Stobart:

VFL - del 2 - Line Tyrdal (1.2.2013)

Aggresjonsperspektivet -Pål Roland (1.2.2013)

Dei utfordrende borna - Pål Roland (1.2.2013

**************************************************************

Skuleleiarsamlinga i Haugesund 23-24.januar 2013:

Her finn du presentasjonar frå dei to dagane:

Knut Roald

Grete Helle/Tom Rune Fløgstad

*************************************************************

Kursdagen 09.11.2012:

Berre godlåt å høyra om kurstilbodet denne fredagen - flest folk var samla på Stord hotell der FOS arrangerte 3 kurs med i alt 500 deltakarar. Nedanfor finn det linkar til presentasjonar frå kursa (fleire kjem!).

IKT i barnehagen - Kurshaldar: Marianne Undheim

Presentasjon

Barn i risiko - Kurshaldar: Øyvind Kvello

Her er presentasjonen til Kvello

Vurdering for læring (VFL) - Kurshaldar: Line Tyrdal

Presentasjon

Ryk og reis - Om reiser i litteraturen - Fleire kurshaldarar

Korleis handtera mobbing og konfliktar i skulen/SFO - Kurshaldar: Arne Opheim

Presentasjon

************************************************************

Rettleiar minoritetsspråklege born i barnehage og skule

Migrasjonsnettverket - Målfrid Bleka sin presentasjon                               

Regional instruks lokalt gitt (munnleg) eksamen (2016)

FOS-mal rapport (lokal gitt eksamen)

Utdanningsval - lokal læreplan oppdatert juni 2016

Læring og læringsutbytte - Thomas Nordahl sitt innlegg på kursdagen 12.11

Astrid Roe om nasjonale prøvar m.m. i Haugesund 28.10.2010

Pål Riis om leiing i Haugesund 29.10.2010

Sissel Holten om klasseleiing (11.11.2011)