Meny

  BTI linkar
       

Kontaktinfo
FOS
Postboks 40
N-5559 Sveio
Tlf: +4753748091
Mob: +4792093681
Fax: +4753748001 
  email FOS
bjorn.tore.enerstvedt
@sveio.kommune.no


Org.nr. 864 967 272
Kontonr. 32400887550

Arkiv

SFO-nettverk 23.05.18

Presentasjon Helge Pedersen, Overgang barnehage-SFO

LØFT er tøft i SFO, 16.03.18

Presentasjonar:

LØFT for barn i Sunnhordland

Skjema LØFT-prosjekt SFO

****************************************************

Leiarkonferansen 2018

Jan Gilje - Leiing av profesjonsfellesskap og utvikling i barnehage og skule

Svein-Erik Andreassen - Læreplanmystikk

1 Kunnskapsmonopol? 2 Læreboka og læreplanen 3 Verbene i kompetansemålene 4 Eksamen og standpunkt

5 Hensiktsmessig skole 6 Lokalt læreplanarbeid - innvikling eller utvikling? 7 Dybdelæring i folkehøgskolen

8 Forstår vi læreplanen?

*****************************************************

Kursdag 29.01.18:

Workshop Norsk:

Samla dokument frå Margrethe Moe Sandven

Workshop Matematikk:

Eksamensrettleiing Matematikk

Matematikk del 1

Matematikk del 2

Kjenneteikn på måloppnåing

Matematikk vurderingsskjema

Førehandssensurrapporten

Powerpointprsentasjon v/Magnar Kloster

Føring av oppgåver

Workshop Engelsk:

Engelsk 10. trinn - førbuing

Engelsk eksamensrettleiing

Bjørg S. Borch - Klasseledelse og læringsledelse

Helge Pedersen - Vaksenrolla i barnehage og skule

Anne Berg - Fysisk aktivitet og språkutvikling

**********************************************************

Kursdag 1.2.2013:

Innføring i VFL - Assessment for learning - Gordon Stobart:

VFL - del 2 - Line Tyrdal (1.2.2013)

Aggresjonsperspektivet -Pål Roland (1.2.2013)

Dei utfordrende borna - Pål Roland (1.2.2013

**************************************************************

Skuleleiarsamlinga i Haugesund 23-24.januar 2013:

Her finn du presentasjonar frå dei to dagane:

Knut Roald

Grete Helle/Tom Rune Fløgstad

*************************************************************

Kursdagen 09.11.2012:

Berre godlåt å høyra om kurstilbodet denne fredagen - flest folk var samla på Stord hotell der FOS arrangerte 3 kurs med i alt 500 deltakarar. Nedanfor finn det linkar til presentasjonar frå kursa (fleire kjem!).

IKT i barnehagen - Kurshaldar: Marianne Undheim

Presentasjon

Barn i risiko - Kurshaldar: Øyvind Kvello

Her er presentasjonen til Kvello

Vurdering for læring (VFL) - Kurshaldar: Line Tyrdal

Presentasjon

Ryk og reis - Om reiser i litteraturen - Fleire kurshaldarar

Korleis handtera mobbing og konfliktar i skulen/SFO - Kurshaldar: Arne Opheim

Presentasjon

************************************************************

Rettleiar minoritetsspråklege born i barnehage og skule

Migrasjonsnettverket - Målfrid Bleka sin presentasjon                               

Regional instruks lokalt gitt (munnleg) eksamen (2016)

FOS-mal rapport (lokal gitt eksamen)

Utdanningsval - lokal læreplan oppdatert juni 2016

Læring og læringsutbytte - Thomas Nordahl sitt innlegg på kursdagen 12.11

Astrid Roe om nasjonale prøvar m.m. i Haugesund 28.10.2010

Pål Riis om leiing i Haugesund 29.10.2010

Sissel Holten om klasseleiing (11.11.2011)