Meny


Kontaktinfo
FOS
Postboks 40
N-5559 Sveio
Tlf: +4753748091
Mob: +4795919091
Fax: +4753748001 
  email FOS
jan.enerstvedt
@sveio.kommune.no


Org.nr. 864 967 272
Kontonr. 32400887550

Aktuelt

TILBOD TIL DEI SOM SKAL HA 1.KLASSE
FOS jobbar med å få til eit tilbod til dei som skal ha 1.klasse til neste år (med høve og for 2.klasselærarar til å delta). Fokus vil då vera på den første leseopplæringa. 

Stikkord:                                                                          


- leseutvikling rundt skulestart
- Korleis kan vi observera/kartleggja elevane?
- Kva kan vi gjera i praksis for å få ein god start på leseopplæringa?

  

Vidare kjem ein inn på klasseleiiing, organisering m.m..

Kurset vil bli lagt ut på kursdatabasen like over påske.

 
NETTVERK PÅ GANG

Komande onsdag (29.3) møtest migrasjonsnettverket for personale i skulen. Stikkord denne gongen er m.a.
* Korleis ta imot / starte opp undervisning av ein analfabet ( frå mellomsteget og oppover )
* Den gode samtalen
* Korleis forhalde seg til religiøse høgtider og religiøse klesplagg? Etter innleiing av Vigdis Rosvold Alver frå HVL, blir det også her erfaringsutveksling og drøfting. Samlinga blir denne gongen på HVL, Rommetveit.

Enno ledige plassar på migrasjonsnettverket. For meir informasjon og påmelding sjå kursdatabasen

NY DAGLEG LEIAR I FOS

Sidan underteikna gir seg og blir pensjonist pr 1.juli, søkjer FOS nå etter ny dagleg leiar. Det blir annonsert i fleire aviser pluss at de kan lasta ned utlysingsteksten her.

Ein meir fyldig tekst der innhald i jobben og kvalifikasjonar vi er ute etter er beskriven, finn de via denne linken.  Sidan dagleg leiar nå har kontor i Sveio, har Styringsgruppa sett det som mest hensiktsmessig at personalkontoret her tar jobben med annonsering og søknadsinnhenting. Dersom du ynskjer å søkja på denne spennande jobben, må du såleis gå via Sveio kommune sitt søknadssenter.

Har du spørsmål om stillinga kan du kontakta styreleiar Hilde Aartun Haraldseide 97164074 eller underskrivne - 95919091.

KOMPETANSEUTVIKLING VINTER OG VÅR


 Det er nå sendt ut oppdatert kursoversikt/katalog for neste halvår. Du kan og lasta den ned her. Merk at til kursdagen 23.1 er påmeldingsfristen sett til 20.12.  Les meir og meld  på via kursdatabasen.

KULTURSKULANE FÅR RETTLEIING
Etter søknad er våre kulturskular komne med som felles gruppe i eit rettleiarkorps som skal hjelpa til med å utvikla skulane. Torsdag 24.november er første samling for kultursku

lerektorane og 2-3 andre tilsette frå kvar skule. I tillegg møter representant for kommunenivået. Samlinga blir i kulturskulen på Stord sine lokaler i kulturhuset. Tema er kap. 2 i Rammeplan for kulturskulen - mangfald og fordjuping. Påmelding for dei aktuelle på kursdatabasen  
1-5 av 9 Neste side >>