Meny


Kontaktinfo
FOS
Postboks 40
N-5559 Sveio
Tlf: +4753748091
Mob: +4795919091
Fax: +4753748001 
  email FOS
jan.enerstvedt
@sveio.kommune.no


Org.nr. 864 967 272
Kontonr. 32400887550

Aktuelt

NETTVERKSSAMLINGAR FRAMOVER

Før haustferien arrangerer vi 2 nettverk - migrasjonsnettverket for skule er sett opp den 28.09 med tema munnleg kompetanse. Det er Vigdis Rosvold Alver frå HSH som er innleiar - deretter blir det erfaringsutveksling i grupper 

     
 

Onsdag 5.10 startar vi opp den første av to samlingar med vera saman - tema denne gongen er kollegarettleiing. Eli Mundheim frå Triade barnehage i Stavanger har læringsøkta. 

Meir om begge samlingane finn du på kursdatabasen - her melder du og på.

  
UIU- UNGDOMSTRINN I UTVIKLING
FOS samarbeider med utviklingsrettleiarane om kompetanseheving og nettverk for dei skulane som er med i satsinga. Denne hausten er det lagt opp til 2 samlingar - den første fredag 30.9 (merk ny dato) på Stord hotell - den andre i Kvinnherad - dato her er sett til onsdag 14.9. Samlinga den 30.9 ligg nå ute på kursdatabasen vår og er klar for påmelding. Program finn du nedanfor. Les meir...
VELKOMMEN TIL KULTURSKULEGRUPPA
Etter ein del år utanfor FOS, er nå kulturskulane igjen komne inn i FOS-familien. Styringsgruppa var i siste møte før ferien samstemte om at kulturskulane våre høyrer naturleg inn saman med dei andre fora i oppvekstsektoren og får dermed tilgang på tenestene og tilboda FOS har. I tillegg til våre eigne kulturskular, deltar og skulane i Austevoll og Tysnes på møta i kulturskulegruppa. FOS-kommunane har fått tildelt ressursar til rettleiar i samband med innføring av ny rammeplan for kulturskulen. Representantar for alle skulane/kommunane er derfor innbedne til oppstartskonferanse på Gardermoen 15.9. Les meir om kulturskulegruppa her 
KOMPETANSEUTVIKLING HAUST OG VINTER


 Dei fleste kurs- og nettverkstilboda for året er nå klare og lagt ut på kursdatabasen . Kurskatalogen er sendt alle målgrupper på mail og kan og lastast ned her. Dei fleste tilboda våre vil bli lagde til dei  felles interkommunale dagane som er avsett i alle medlemskommunane våre - 28.10, 23.1 og 24.3. Elles vil det som i inneverande år bli arrangert nettverk/workshops, samt smalare kurs også på andre dagar. 

Enno tar vi gjerne i mot innspel om aktuelle tema eller gode kurshaldarar - ta gjerne kontakt direkte hit eller spel inn til rette vedkomande i din kommune. Alle nye tilbod blir lagt ut på kursdatabasen.

Les meir...
FØRSTE KURS DENNE HAUSTEN - ASK
Nærare 50 kursdeltakarar møtte onsdag på grunnkurset i Alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK). Førelesarane Kari Laberg, Anita Sande og Vigdis Reite frå Statped Vest leia deltakarane gjennom dagen på Stord hotell. ASK kan vera alt som kan hjelpa ein person til å kommunisera effektivt når tradisjonelle måtar å kommunisera på ikkje er tilstrekkeleg. Eksempel på ASK er bruk av teikn, fotografi, grafiske symbol, fysiske gjenstandar og taleteknologi.
På kurset onsdag møtte folk frå  barnehage, skule, PPT samt føresette. I etterkant av kurset blir det nettverk i regi av Stord/Fitjar PPT.
1-5 av 7 Neste side >>