Meny


Kontaktinfo
FOS
Postboks 40
N-5559 Sveio
Tlf: +4753748091
Mob: +4795919091
Fax: +4753748001 
  email FOS
jan.enerstvedt
@sveio.kommune.no


Org.nr. 864 967 272
Kontonr. 32400887550

Aktuelt

KOMPETANSEUTVIKLING VINTER OG VÅR


 Det er nå sendt ut oppdatert kursoversikt/katalog for neste halvår. Du kan og lasta den ned her. Merk at til kursdagen 23.1 er påmeldingsfristen sett til 20.12.  Les meir og meld  på via kursdatabasen.

KULTURSKULANE FÅR RETTLEIING
Etter søknad er våre kulturskular komne med som felles gruppe i eit rettleiarkorps som skal hjelpa til med å utvikla skulane. Torsdag 24.november er første samling for kultursku

lerektorane og 2-3 andre tilsette frå kvar skule. I tillegg møter representant for kommunenivået. Samlinga blir i kulturskulen på Stord sine lokaler i kulturhuset. Tema er kap. 2 i Rammeplan for kulturskulen - mangfald og fordjuping. Påmelding for dei aktuelle på kursdatabasen  
VELKOMMEN TIL KULTURSKULEGRUPPA
Etter ein del år utanfor FOS, er nå kulturskulane igjen komne inn i FOS-familien. Styringsgruppa var i siste møte før ferien samstemte om at kulturskulane våre høyrer naturleg inn saman med dei andre fora i oppvekstsektoren og får dermed tilgang på tenestene og tilboda FOS har. I tillegg til våre eigne kulturskular, deltar og skulane i Austevoll og Tysnes på møta i kulturskulegruppa. FOS-kommunane har fått tildelt ressursar til rettleiar i samband med innføring av ny rammeplan for kulturskulen. Representantar for alle skulane/kommunane er derfor innbedne til oppstartskonferanse på Gardermoen 15.9. Les meir om kulturskulegruppa her 
FØRSTE KURS DENNE HAUSTEN - ASK
Nærare 50 kursdeltakarar møtte onsdag på grunnkurset i Alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK). Førelesarane Kari Laberg, Anita Sande og Vigdis Reite frå Statped Vest leia deltakarane gjennom dagen på Stord hotell. ASK kan vera alt som kan hjelpa ein person til å kommunisera effektivt når tradisjonelle måtar å kommunisera på ikkje er tilstrekkeleg. Eksempel på ASK er bruk av teikn, fotografi, grafiske symbol, fysiske gjenstandar og taleteknologi.
På kurset onsdag møtte folk frå  barnehage, skule, PPT samt føresette. I etterkant av kurset blir det nettverk i regi av Stord/Fitjar PPT.
UTDANNINGSVAL - LOKAL LÆREPLAN OG KURS

Faget utdanningsval er stadig i endring - siste sentrale endringa blei gjort gjeldande frå hausten 2015.  Ei gruppe i FOS har etter dette sett på konsekvensane av endringane og omarbeidd den tidlegare lokale læreplanen slik at han nå er i tråd med den sentrale planen.
Vi håpar at skulane tar planen i bruk frå neste skuleår. Kan lastast ned her - men er og sendt alle ungdomsskulane..
I samband med faget utdanningsval, blir det arrangert ei to-dagars samling i Haugesund 1. og 2.september på Scandic Maritim. Kurset er i samarbeid med Senter for yrkesrettleiing i Hordaland, Karriere Sunnhordland, FOS og Haugaland skole-arbeidsliv. Samlinga er gratis for skulane og påmeldingsfrist er 15.juni. Ta kontakt snarast viss du er interessert - begrensa tal plassar! Det er og planlagt ei oppfølgingssamling 30-31.mars - denne blir på Stord hotell.

 

1-5 av 6 Neste side >>