Meny


Kontaktinfo
FOS
Postboks 40
N-5559 Sveio
Tlf: +4753748091
Mob: +4795919091
Fax: +4753748001 
  email FOS
jan.enerstvedt
@sveio.kommune.no


Org.nr. 864 967 272
Kontonr. 32400887550

Aktuelt

NY DAGLEG LEIAR I FOS

Sidan underteikna gir seg og blir pensjonist pr 1.juli, søkjer FOS nå etter ny dagleg leiar. Det blir annonsert i fleire aviser pluss at de kan lasta ned utlysingsteksten her.

Ein meir fyldig tekst der innhald i jobben og kvalifikasjonar vi er ute etter er beskriven, finn de via denne linken.  Sidan dagleg leiar nå har kontor i Sveio, har Styringsgruppa sett det som mest hensiktsmessig at personalkontoret her tar jobben med annonsering og søknadsinnhenting. Dersom du ynskjer å søkja på denne spennande jobben, må du såleis gå via Sveio kommune sitt søknadssenter.

Har du spørsmål om stillinga kan du kontakta styreleiar Hilde Aartun Haraldseide 97164074 eller underskrivne - 95919091.

SAMLINGAR FRAMOVER

Så er både leiarsamlinga i Haugesund og den store kursdagen over - dagane lysnar, og FOS har stadig tilbod på lur.

Alt 23.2 arrangerer vi samling for PP-folka våre -det er tilsette frå Statped som då kjem og har innlegg om minoritetsspråklege born.

Vidare står desse samlingane på agendaen:

     
 

S105B

 

Rådgivarnettverk våren 2017 : Tema : Veiledning/karriereveiledning

 

 15.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

 Bhg58B

 

Nettverksamling 4: Vera saman. Tema: Leiing i ein lærande organisasjon

 

 16.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

 Bhg57B

 

Spespednettverk samling 11: Tema: Angst hos barn i barnehagen

 

 20.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

 S102B

 

ARTIG - eit fleirfagleg undervisningsopplegg - del 2

 

 24.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

 S95B

 

Migrasjonsnettverk skule - samling 11: Tema - sjå nedanfor NB! NY DATO!

 

 29.03.2017

 

 

 

 

 

 


 

PRESENTASJONAR FRÅ KURSDAGEN 23.JANUAR
Kursdagen 23.1 er alt historie - på dei i alt 13 fagkursa deltok vel 800 frå barnehage, skule, PPT, vaksenopplæring og kulturskule. Inntrykka så langt går på at dei fleste var nøgde med dagen - men kom gjerne med innspel på mail om korleis du opplevde ditt kurs.

Frå nokre av kurshaldarane har eg mottatt presentasjonar til vidareformidling. Sidan filene ofte er "tunge", og såleis blir avvist av mange epostmottakarar, legg eg ut linkar nedanfor der de kan lasta ned det de treng.

Kurs nr S106 : Skriftleg eksamen norsk - workshop:

Presentasjonen til kurshaldar

Saktekst om etikk og moral

Kurs nr S97 : Skriftleg eksamen matematikk-workshop

Presentasjonen til kurshaldar

Kurs S98 : Skriftleg eksamen engelsk- workshop

Presentasjonen til kurshaldar

Kurs nr S103: Kreativ begynnaropplæring i engelsk:

Presentasjonen til kurshaldar

Kurs nr S104: Samtalar med barn - ei praktisk tilnærming

Presentasjon kurshaldar

Stemmeskifter

Kurs S100: Song i klasserommet og bruk av kroppen som rytmeinstrument

Presentasjonen til kurshaldar

Selmas song

Songtekstar

 Filene frå rytmeworkshopen finn du her: 

https://www.dropbox.com/sh/2y456g9w9e255yl/AADOGP8x0OPScEOL9ncZiVzoa?dl=0 

 

 Kurs S99: Koding/programmering i skulen

Presentasjon frå kurset

Erfaringar frå Bremnes ungdomsskule

Kurs 102A : ARTIG -eit fleirfagleg undervisningsopplegg - del 1

Presentasjon frå kurset

Småkryp og bærekraft

Fleire presentasjonar blir lagt ut så snart eg får dei.

OVERSIKT FAGKURS 23.1

Nå er oppsett for den regionale kursdagen klart.                                                                                      

 

 S106

 
 

Skriftleg eksamen norsk - workshop

 
 

 23.01.2017

 
 

64

 
 

Stord hotell Gjøa

 S102A

 

ARTIG - eit fleirfagleg undervisningsopplegg - del 1

 23.01.2017

 

27

 

HSH

 S97

 

Skriftleg eksamen matematikk- workshop NB! Sjekk nedanfor!

 23.01.2017

 

64

 
 Stord hotell Oseberg 

 S98

 

Skriftleg eksamen engelsk - workshop

 23.01.2017

 

41

 

Stord hotell

Troll B

 S100

 

Song i klasserommet og bruk av kroppen som rytmeinstrument

  23.01.2017 

30

 

HSH

 

 S103

 

Kreativ begynnarundervisning i engelsk

 23.01.2017

 
 35  Bømlo kulturhus 

 S104

 

Samtalar med barn- ei praktisk tilnærming

 23.01.2017

 

140

 
 Stord hotell

Valhall

 VO04  Alfabetisering - metodar for ulike spor 

 23.01.2017

 

20

 

HSH und 262

 Bhg59

 

Den viktigste ressursen er DU!

 

 23.01.2017

 

107

 

Kulturhuset, Småsalen

 Bhg61

 

Mening, mot og menneskeverd

 

 23.01.2017

 

56

 

Husnes kulturhus

 Bhg60

 

Den undervurderte barndommen

 
 23.01.2017  139  Kulturhuset, kinosalen 

 S99

 

Koding/programmering i skulen

 23.01.2017

 

20

 

HSH und 263

K02

 

Tverrfaglege arbeidsmetodar og endringsprosessar

 
 23.01.2017  44  Kulturhuset,  kunstsalen

Det er god påmelding til kursa og derfor eit stort apparat å få til å gå opp. Alle endringar i påmelding inkludert avmelding må vi ha fortløpande - endelege lister på kvart kurs finn de på kursdatabasen (klikk vis deltakarar). På kursdatabasen finn de og tidsplan/program for dagen (klikk I)

For dei som skal på workshop matematikk:

Linkar til dokumenter de må ha med på kurset:

a) Førehandssensur

b) Eksamensrettleiing

c) Matematikkeksamen 2016 del 1 (rekna gjennom oppgåvene)

d) Matematikkeksamen 2026 del 2 (rekna gjennom oppgåvene)

 

KOMPETANSEUTVIKLING VINTER OG VÅR


 Det er nå sendt ut oppdatert kursoversikt/katalog for neste halvår. Du kan og lasta den ned her. Merk at til kursdagen 23.1 er påmeldingsfristen sett til 20.12.  Les meir og meld  på via kursdatabasen.

1-5 av 10 Neste side >>