Meny


Kontaktinfo
FOS
Postboks 40
N-5559 Sveio
Tlf: +4753748091
Mob: +4795919091
Fax: +4753748001 
  email FOS
jan.enerstvedt
@sveio.kommune.no


Org.nr. 864 967 272
Kontonr. 32400887550

Aktuelt

KOMPETANSEUTVIKLING HAUST OG VINTER


 Dei fleste kurs- og nettverkstilboda for året er nå klare og lagt ut på kursdatabasen . Kurskatalogen er sendt alle målgrupper på mail og kan og lastast ned her. Dei fleste tilboda våre vil bli lagde til dei  felles interkommunale dagane som er avsett i alle medlemskommunane våre - 28.10, 23.1 og 24.3. Elles vil det som i inneverande år bli arrangert nettverk/workshops, samt smalare kurs også på andre dagar. 

Enno tar vi gjerne i mot innspel om aktuelle tema eller gode kurshaldarar - ta gjerne kontakt direkte hit eller spel inn til rette vedkomande i din kommune. Alle nye tilbod blir lagt ut på kursdatabasen.

Les meir...
UIU- UNGDOMSTRINN I UTVIKLING
FOS samarbeider med utviklingsrettleiarane om kompetanseheving og nettverk for dei skulane som er med i satsinga. Denne hausten er det lagt opp til 2 samlingar - den første fredag 23.9 på Stord hotell - den andre i Kvinnherad - dato kjem. Samlinga den 23.9 ligg nå ute på kursdatabasen vår og er klar for påmelding. Les meir...
UTDANNINGSVAL - LOKAL LÆREPLAN OG KURS

Faget utdanningsval er stadig i endring - siste sentrale endringa blei gjort gjeldande frå hausten 2015.  Ei gruppe i FOS har etter dette sett på konsekvensane av endringane og omarbeidd den tidlegare lokale læreplanen slik at han nå er i tråd med den sentrale planen.
Vi håpar at skulane tar planen i bruk frå neste skuleår. Kan lastast ned her - men er og sendt alle ungdomsskulane..
I samband med faget utdanningsval, blir det arrangert ei to-dagars samling i Haugesund 1. og 2.september på Scandic Maritim. Kurset er i samarbeid med Senter for yrkesrettleiing i Hordaland, Karriere Sunnhordland, FOS og Haugaland skole-arbeidsliv. Samlinga er gratis for skulane og påmeldingsfrist er 15.juni. Ta kontakt snarast viss du er interessert - begrensa tal plassar! Det er og planlagt ei oppfølgingssamling 30-31.mars - denne blir på Stord hotell.

 

EG BYGGJER MEG EIN BÅT
Båtprosjektet vi kjører i samarbeid med Sunnhordland museum har vore ein suksess. Gjennom mange år har dette opplegget vore tradisjon i Sunnhordlandskommunane i mai/juni.

FOS støttar prosjektet via midlar vi får frå den kulturelle skulesekken i fylket - ein eigenandel inkludert skyss til spelestadene må kvar eining eller kommunen syta for. Hausten 2014 reforhandla FOS avtalen med museet - dette gjer at alle kommunane nå får båtprosjektet kvart år mot tidlegare annankvart år. Dei fleste kommunane får besøk på våren som før, medan nokre må ta besøket tidleg haust. Dette grunna logistiske og manskapsmessige utfordringar. Materiellkostnadane ligg nå inne i pakken og det er kommunen sentralt som betalar mellomlegget. Vi håpar dette vil gi eit betre tilbod samt forenkla den økonomiske biten. Besøksplanen for vår/haust 2015 kan du lasta ned her. Sjølve avtalen finn du nedanfor. Les meir...
1-4 av 4