Meny


Kontaktinfo
FOS
Postboks 40
N-5559 Sveio
Tlf: +4753748091
Mob: +4795919091
Fax: +4753748001 
  email FOS
jan.enerstvedt
@sveio.kommune.no


Org.nr. 864 967 272
Kontonr. 32400887550

Aktuelt

KURSDAGEN FREDAG 28.10

Fredag er det klart for den første regionale kursdagen i haust. FOS har då 8 fagkurs på plakaten med totalt vel 1200 deltakarar. Dei fleste kursa går som vanleg på Stord, men vi har og eitt kurs i Kvinnherad og eitt på Bømlo. Nedanfor finn du oversikt over kursa med kursstad/lokale og kven frå FOS som har anvar for kurset.

           
 

Nr

 
 

 

 
 

Kursnamn/kurshaldar 

 
 

Påmelde

 
 

 Lokale

 
 

Ansvar FOS

 
 

 

 
                                                                  
 

Bhg55

 
 

 

 
 

Den livsviktige leiken – Terje Melaas

 
 

143

 
 

Stord hotell, Valhall

 
 

Gunnhild/Dagfinn

 
 

 Bhg56

 
 

 

 
 

Relasjonar med barn – Eva Allison Sollie

 
 

90

 
 

Stord hotell, Oseberg

 
 

Astri

 
 

 S96

 
 

 

 
 

Mobbing – forskning og erfaring – vegar inn og ut av problematikken – Frode Fredriksen

 

305

 
 

HSH, Aulaen

 
 

Trude/Hege

 
 

 Bhg54

 
 

 

 
 

Omsorgsfulle relasjonar og barns behov for tilknytning 

Svanaug Lunde

 

330

 
 

Stord kulturhus

 

storsalen

 
 

Ragnhild/Mone

 
 

 S88

 
 

 

 
 

Korleis handtera og førebyggja mobbing?

Tone Skyseth Westvig

 

260

 
 

Bømlo kulturhus,

 

Svortland

 
 

Kristine

 
 

 S89

 
 

 

 
 

Barn og unge med psykososiale vanskar – kva gjer vi?

 

Kjetil A Hansen, PPT Karmøy

 
 

56

 
 

Husnes kulturhus

 
 

Marit

 
 

 S90

 
 

 

 
 

Den viktige samtalen med barn som kan ha opplevd omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.

 

Reidun Dybsland

 
 

36

 
 

Stord hotell

 

Troll A

 
 

Kristin

 
 

 VO03

 
 

 

 
 

Realkompetansevurdering – oppfølging og repetisjon.

 

Helge Pedersen m.fl

 
 

10

 
 

Stord rådhus, formannskapssalen

 
 

Elin Dalland Hetlesæter

 

Informasjon er sendt alle deltakarane via kursdatabasen, i tillegg vil alle einingane få oppdatert informasjon. Program og deltakarlister finn ein ved å klikka seg inn på kursdatabasen 

KOMPETANSEUTVIKLING HAUST OG VINTER


 Dei fleste kurs- og nettverkstilboda for året er nå klare og lagt ut på kursdatabasen . Kurskatalogen er sendt alle målgrupper på mail og kan og lastast ned her. Dei fleste tilboda våre vil bli lagde til dei  felles interkommunale dagane som er avsett i alle medlemskommunane våre - 28.10, 23.1 og 24.3. Elles vil det som i inneverande år bli arrangert nettverk/workshops, samt smalare kurs også på andre dagar. 

Enno tar vi gjerne i mot innspel om aktuelle tema eller gode kurshaldarar - ta gjerne kontakt direkte hit eller spel inn til rette vedkomande i din kommune. Alle nye tilbod blir lagt ut på kursdatabasen.

Les meir...
VELKOMMEN TIL KULTURSKULEGRUPPA
Etter ein del år utanfor FOS, er nå kulturskulane igjen komne inn i FOS-familien. Styringsgruppa var i siste møte før ferien samstemte om at kulturskulane våre høyrer naturleg inn saman med dei andre fora i oppvekstsektoren og får dermed tilgang på tenestene og tilboda FOS har. I tillegg til våre eigne kulturskular, deltar og skulane i Austevoll og Tysnes på møta i kulturskulegruppa. FOS-kommunane har fått tildelt ressursar til rettleiar i samband med innføring av ny rammeplan for kulturskulen. Representantar for alle skulane/kommunane er derfor innbedne til oppstartskonferanse på Gardermoen 15.9. Les meir om kulturskulegruppa her 
FØRSTE KURS DENNE HAUSTEN - ASK
Nærare 50 kursdeltakarar møtte onsdag på grunnkurset i Alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK). Førelesarane Kari Laberg, Anita Sande og Vigdis Reite frå Statped Vest leia deltakarane gjennom dagen på Stord hotell. ASK kan vera alt som kan hjelpa ein person til å kommunisera effektivt når tradisjonelle måtar å kommunisera på ikkje er tilstrekkeleg. Eksempel på ASK er bruk av teikn, fotografi, grafiske symbol, fysiske gjenstandar og taleteknologi.
På kurset onsdag møtte folk frå  barnehage, skule, PPT samt føresette. I etterkant av kurset blir det nettverk i regi av Stord/Fitjar PPT.
UTDANNINGSVAL - LOKAL LÆREPLAN OG KURS

Faget utdanningsval er stadig i endring - siste sentrale endringa blei gjort gjeldande frå hausten 2015.  Ei gruppe i FOS har etter dette sett på konsekvensane av endringane og omarbeidd den tidlegare lokale læreplanen slik at han nå er i tråd med den sentrale planen.
Vi håpar at skulane tar planen i bruk frå neste skuleår. Kan lastast ned her - men er og sendt alle ungdomsskulane..
I samband med faget utdanningsval, blir det arrangert ei to-dagars samling i Haugesund 1. og 2.september på Scandic Maritim. Kurset er i samarbeid med Senter for yrkesrettleiing i Hordaland, Karriere Sunnhordland, FOS og Haugaland skole-arbeidsliv. Samlinga er gratis for skulane og påmeldingsfrist er 15.juni. Ta kontakt snarast viss du er interessert - begrensa tal plassar! Det er og planlagt ei oppfølgingssamling 30-31.mars - denne blir på Stord hotell.

 

1-5 av 6 Neste side >>