Meny

  BTI linkar
       

Kontaktinfo
FOS
Postboks 40
N-5559 Sveio
Tlf: +4753748091
Mob: +4792093681
Fax: +4753748001 
  email FOS
bjorn.tore.enerstvedt
@sveio.kommune.no


Org.nr. 864 967 272
Kontonr. 32400887550

Aktuelt

KURSKATALOG 2017/18

Kurskatalogen er nå sendt ut til målgruppene. Det kan framleis koma endringar, både med nye kurs/nettverk og eventuelle avlysingar. Kursdatabasen her på heimesida vil alltid vere oppdatert, så ta ein kikk innom med jamne mellomrom. Kurskatalogen finn du her.

Les meir...
ARBEIDSLIVSFAGET PÅ TIMEPLANEN

Måndag 24.4 hadde FOS invitert lærarar som underviser i arbeidslivsfaget til nettverk-samling på Kunnskapshuset. Det møtte opp 12 engasjerte lærarar frå 6 skular. Anne Kallevik Grutle frå Sveio innleia saman med Ole Johan Sveen frå same skule. Dei presenterte både planar og korleis dei jobba i praksis. Dei andre deltakarane bidrog og med innspel. Det var sett av god til til erfaringsutveksling, noko det tydeleg var behov for i gruppa. Etter lunch orienterte Nina Østensjø frå Ungt Entreprenørskap Sunnhordland om kva ho/UE kan bidra med. Det viste seg at bruk av elevbedrift var noko mange hadde prøvd , men som dei gjerne ville ha meir kjennskap tll.

FOS vil prøva å få til ny samling for dei som jobbar med faget til hausten.

Nedanfor finn du presentasjonane som Anne og Ole Johan hadde.

 

Les meir...
NY DAGLEG LEIAR I FOS

Bjørn Tore Enerstvedt frå Sveio er tilsett som dagleg leiar i FOS etter Jan Enerstvedt som pensjonerer seg 1.juli. Bjørn Tore er 34 år og har erfaring som rektor på Lid og Vikse skule.

Han startar i stillinga 1.august. Arbeidsstad blir som nå på kommunehuset i Sveio.

KULTURSKULANE FÅR RETTLEIING
Etter søknad er våre kulturskular komne med som felles gruppe i eit rettleiarkorps som skal hjelpa til med å utvikla skulane. Torsdag 24.november er første samling for kultursku

lerektorane og 2-3 andre tilsette frå kvar skule. I tillegg møter representant for kommunenivået. Samlinga blir i kulturskulen på Stord sine lokaler i kulturhuset. Tema er kap. 2 i Rammeplan for kulturskulen - mangfald og fordjuping. Påmelding for dei aktuelle på kursdatabasen  
VELKOMMEN TIL KULTURSKULEGRUPPA
Etter ein del år utanfor FOS, er nå kulturskulane igjen komne inn i FOS-familien. Styringsgruppa var i siste møte før ferien samstemte om at kulturskulane våre høyrer naturleg inn saman med dei andre fora i oppvekstsektoren og får dermed tilgang på tenestene og tilboda FOS har. I tillegg til våre eigne kulturskular, deltar og skulane i Austevoll og Tysnes på møta i kulturskulegruppa. FOS-kommunane har fått tildelt ressursar til rettleiar i samband med innføring av ny rammeplan for kulturskulen. Representantar for alle skulane/kommunane er derfor innbedne til oppstartskonferanse på Gardermoen 15.9. Les meir om kulturskulegruppa her 
<< Forrige side 6-10 av 12 Neste side >>