Meny

  BTI linkar
       

Kontaktinfo
FOS
Postboks 40
N-5559 Sveio
Tlf: +4753748091
Mob: +4792093681
Fax: +4753748001 
  email FOS
bjorn.tore.enerstvedt
@sveio.kommune.no


Org.nr. 864 967 272
Kontonr. 32400887550

Møteplan

                                                                                                                                                                                                                  
Oppdatert 23.06
MØTEPLAN FOS 2017-2018
TID/STYRE/UTVALStyrBhgGrskPPTKUVOTilsynKommentarar
2017        
August2528-29     Bhg: revidering t-verktøy
September2926548 26Tilsynsamling bhg 26.9
Oktober201717    Delt møtedag b/s
November102121 10  Delt møtedag b/s
Desember8 12     
         
2018        
Januar19916 12  Kursdag 2 23.1
Februar99999  Fellesmøte leiarfora FOS
        
Mars91320     
April271717 13  Delt møtedag b/s
Mai 1515    Delt møtedag b/s
Juni221912   19Tilsynsamling bhg 19.6

Kortingar/forklaringar:                  

Styr : Styringsgruppa møtedag fredag)

Bhg :Barnehagegruppa (møtedag tirsdag )

Grsk      :Grunnskulegruppa (møtedag tirsdag)

PPT : PP-leiarforum (9-12-møte på PPT-kontoret Stord)

KU :Kulturskulegruppa (9-12.30)

VO :Vaksenopplæringsgruppa

Tilsyn : møte i tilsynsgruppa (alle tilsynsfolka)

Fellesmøte alle leiarfora: fredag 9.februar (felles frå 1200-1500 - styringsgruppa har vanleg møte 9-12)

Alle møtene startar kl 0900 dersom anna ikkje blir meldt.

 

Der det er delt møtedag for bhg og grsk, startar barnehage 0900-1200- felles lunch 1130 - deretter grsk 12-1500

 

Kursdagar  : 27.10, 29.01 og 16.03

 Felles leiarkonferanse : 1-2 februar på Scandic Maritim, Haugesund

 

Andre arrangement:

 Eit inkluderande barnehage- og skulemiljø : 17.10 i Oslo (Berre S-gruppa)

 

KU- Veiledning: 5-6.10 (i Bergen), 24.11 (Kvinnherad), 9.2 (Bømlo), 2.5 (Gardermoen- avlutning).

Etatsjefsamling på Solstrand 25.-26. januar 2018 (FMHO)