Meny

  BTI linkar
       

Kontaktinfo
FOS
Postboks 40
N-5559 Sveio
Tlf: +4753748091
Mob: +4792093681
Fax: +4753748001 
  email FOS
bjorn.tore.enerstvedt
@sveio.kommune.no


Org.nr. 864 967 272
Kontonr. 32400887550

Om FOS

Velkommen til Forum for oppvekst i Sunnhordland

FOS er ein organisasjon som omfattar kommunane Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Sveio i Sunnhordland. Hovudmål for FOS er å samarbeida om oppgåver som vert løyste betre på regionalt nivå enn på lokalt nivå.
Samarbeidet vert organisert som  ein prosjektorganisasjon med ei styringsgruppe , ei grunnskulegruppe , ei barnehagegruppe , ei kulturskulegruppe samt leiarfora for  PPT . Utover dette kan det opprettast ulike prosjektgrupper/nettverk/utval etter behov. Kommunane skiftar på å ha sekretariat og leiing – frå og med februar 2017 har Etne leiinga ved styreleiar Hilde Aartun Haraldseide. Sekretariatet ligg i Sveio. For meir infor om FOS, sjå faner i venstremarg eller klikk på linkane ovanfor.

Nokre presentasjonar som har vore nytta :

Presentasjon 23.09.2014 (Stord komite)

Presentasjon 7.11.2014 (Sogneregionen)

Presentasjon 8.6.2016   (Etne komite drift)

Presentasjon 5.12.2016 (Kvinnherad)

Presentasjon 12.01.2017 (Sveio )