Meny


Kontaktinfo
FOS
Postboks 40
N-5559 Sveio
Tlf: +4753748091
Mob: +4792093681
Fax: +4753748001 
  email FOS
bjorn.tore.enerstvedt
@sveio.kommune.no


Org.nr. 864 967 272
Kontonr. 32400887550

Aktuelt

NYTT KURS LAGT TIL I KURSDATABASEN

Skrevet av Bjørn Tore Enerstvedt 13.10.2017 kl 14:28
Aktuelt >>

Formålet med kurset er å gi kunnskap om hvordan utelek og fysisk aktivitet kan bidra til barns språkutvikling.

Barn har et kroppslig forhold til verden og gjennom fysisk aktivitet lærer barn om sine omgivelser og sin egen kropp.

De siste årene har sammenhengen mellom fysisk aktivitet og kognitive ferdigheter fått økt oppmerksomhet. Utelek og bevegelseslek i barnehagen er gode arenaer for språklig utvikling.

Kurset vil omhandle ulike sider ved barns utvikling og kroppslige væremåte.

Ulike perspektiver på hvordan fysisk aktivitet og utemiljøet kan benyttes for å skape en arena for språkutvikling i barnehagen vil bli tematisert.

Nærare program kjem når dette er klart

Tilbake