Meny

  BTI linkar
       

Kontaktinfo
FOS
Postboks 40
N-5559 Sveio
Tlf: +4753748091
Mob: +4792093681
Fax: +4753748001 
  email FOS
bjorn.tore.enerstvedt
@sveio.kommune.no


Org.nr. 864 967 272
Kontonr. 32400887550

Tilsyn barnehage

FOS held fram med regionale tilsyn etter modellen der 2 tilsynsførarar frå same kommune fører tilsyn i ein annan kommune i samsvar med "byte tenester" prinsippet. I alt har vi nå eit erfarent og godt skulert tilsynskorps på 16 tilsynsførarar. Vi har utforma eit omfattande tilsynsverktøy som blir oppdatert kvart år i samsvar med endringar i lov/forskrift og bruk i praksis. Tilsynsgruppa har og utarbeidd nyttige malar og informasjonskriv. Sjå linkar til ein del av desse samt andre relevante dokument nedanfor.

Nyttige linkar (oppdaterte september 2016):

Informasjon om regionalt tilsyn

Mal brev om varsel

Mal rapport

Lov om barnehager (Barnehageloven)

Nyttig side om tilsyn (Udir)